Om Tre Ess
Sånger Internt Festresor

Ovverallen, vanligen kallad ovven, är gul för Tre Ess. Gul som solens första strålar eller gul som den mörkaste punsch.


Bakgrund

Ovven kom 1979 i samband med nollningen. Detta plagg är TRE ESS-medlemmens dyraste och käraste plagg fullt med märken, medaljer, kårband och andra souvenirer från fester och andra studenter.

Om du bestämt dig för att gå med i TRE ESS glada gäng, så skaffar du lämpligen en overall via TRE ESS. Overallen skaffas och prepareras så fort som möjligt efter Funkraggen för att sedan godkännas under overallsförtjänarfesten av den omutlige ordföranden. Overallsförtjänarfesten skall anordnas av de nya TRE ESSarna själva. Overallen ordnas enligt skiss, längs ner på sidan. Lämpligen används textilpennor som fixeras med värme annars löper du risken att färgen försvinner om overallen blir blöt.

Framsidan har alltså kårband på axlarna och på knäppningen av overallen (finns att köpa i Handelsboden obs:blått och vitt), vitt mot hjärtat ifrån axlarna och vitt mot hjärtat ifrån knäppningen, dvs vitt möter vitt. Med tiden kan andra kårers band fästes under knäppningen men endast om man varit där i overall och representerat. Över höger bröstficka skall SD-märkena sitta. Ditt namn skrivs snett över vänster bröstficka med svart text.

Uppdatering från 2000-talet: Att skriva ovvenamnet stort på höger ben gör att även närsynta ser och är att rekommendera.

Baksidan, här skall logon ritas på ryggen efter mallar som fås av gamla TRE ESSare. Observera att man ej får måla på lagerkransen förrän man har förtjänat den vilket meddelas av styrelsen. I höger bakficka görs plats för Firomboken som varje TRE ESSare med självaktning äger minst två av, texten skrivs i svart och denna ficka skall ej bytas med annan student vilket resten av overallens delar kan göras för att skaffa resminnen.

Ärmarna, ett HHGS-märke skall fästas högst upp på vänster ärm, när sedan någon ur vår vänförening Föreningen Ekonomerna ifrån Stockholm gett er ett exemplar av deras märke fästes detta under. Högst upp på högerärmnen skall det gula TRE ESS-märket sitta (standardmärket).

En gammal TRE ESSare ses som en stor människa med enorm erfarenhet och behandlas med respekt.

Uppåt

Märken

Tre Ess trycker varje år upp ett årsmärke, och vid jubileum blir det ännu ett då det ska firas hur länge vi funnits och hur många år ovven funnits.

Uppåt"Vi är som Handels solsken."