Om Tre Ess
Sånger Internt Festresor

Tre Ess är en studiesocial förening inom Handelshögskolan i Göteborg. Grundad 1976 och ovvebeklädd sedan 1979.

Vi förenar jurister och de olika ekonomistudenterna under en och samma flagg till förmån för äventyr både inom föreningen, universitetet, Göteborg och övriga Sverige.

Som en ovverallsförening åker vi på phestresor och capsar.

Tre Ess (Handelshögskolan i Göteborg)
Boka skrålsång eller joina: info@treess.orgHistoria

På pubinvigningen julfesten 1975 framfördes ett bejublat spex som var rötterna till vad som i Januari 1976 utmynnade i att Götekon fick en ny sektion SSXS kallad.

Sedermera byttes namnet till det mer klingande TRE ESS; SSS (sång, spex, skrål). Som namnet anger var TRE ESS en sektion där en del människor ägnade sig åt "sång", ytterligare några fann det roligt att "spexa" medan andra hyllade Bellman och andra dryckesvisor "skrål".

Ur TRE ESS bröt sig sedan en ny "sektion" Handelsspexet "spex" och därefter även Bolagsstämmorna "sång", kvar blev skrål som snabbt tog in försprånget och därefter (dvs nu) sjunger och spexar lika bra som förr.

TRE ESS blev tidigt ansvariga för nollningen på skolan och 1979 fanns det viljor inom sektionen som tyckte det blev lite smutsigt om vardagskläderna under nollperioden, ett byggföretag sponsrade då med gula overaller med byggfirmans tryck på.

Trycket var så vackert att man beslutade sig för att ersätta det med TRE ESS logon istället, denna fick broderas över för att dölja reklamen (så vi som målar skall vara glada över framstegen).

Uppåt


Ordföranden

2016 William Olsson
2015 Linda Bernehed
2014 Mikael Riltoft
2013 Anna Backman
2012 Mikael Riltoft
2011 Sara Ericsson
2010 Sara Axelsson

2009 Sara Nilsson
2008 Kristina Nordfeldt
2007 Kristina Nordfeldt
2006 Patrik Wallberg
2005 Patrik Wallberg
2004 VT Christian
2004 HT Patrik Wallberg
2003 Susanne Jonasson
2002 Marcus G Olsson
2001 Marcus G Olsson
2000 Linnea Henriksson

1999 Lina Gottfridsson
1998 VT Johan Larsson
1998 HT Lina Gottfridsson
1997 Pontus Rosén
1996 Christian Feinberg
1995 Fredrik Egertz
1994 Jörgen Gullbrandsson
1993 Johannes Grimås
1992 Tanja Åberg
1991 Jan Ramsöy
1990 Johan Ugne

1989 Mattias Liss-Daniels
1988 Per Holmgren
1987 Catrine Rosenqvist
1986 Jan Garp
1985 Lars Gustavsson
1984 Carola Nilsson
1983 Ulrika Sjöberg
1982 Cristopher Harling
1981 Bengt Bergholm
1980 Torbjörn Olsson

1979 K Johan Eriksson
1978 Eva Nilsson
1977 Yvonne Lennaard
1976 Maria Leissner

Uppåt"Vi är som Handels solsken."